KOLME UUTTA MODERNIA JA TASOKASTA SIVO KOTIA ESPOON TILLINMÄKEEN V 2007

Tällä osastolla voit seurata uuden projektimme etenemistä Espoon Tillinmäessä:

- määräalakauppa os. Leppälaakso 11: 5.9.2006, lohkomiset ja tonttijaon muutokset vireille

- kolme noin 145 kerrosala-m2 1,5 krs taloa 2 auton katoksin ja tilavalla varastolla rakennetaan kahdelle tontille siten, että yksi taloista tulee omalle tontilleen ja kaksi yhteiselle tontille hallinnanjakosopimuksella. Kunkin talon tonttiosuus on 484m2

- maaperätutkimus 13.9. TUUSULAN MAAPERÄTUTKIMUS

kairaukset talon kulmista ja keskikohdasta, tämä paikka omalla tontilla


maa-aines kovin löysää 2-3 m asti, paalupituus tulee olemaan noin 10m

näiden tammien suojassa on toinen hallinnanjakosopimuksella toteutettavan talon paikka

- 19.9. kävimme pääsuunnittelijamme Jukka Laamasen (Arkkitehtuuritoimisto Visio) kanssa esittelemässä hanketta rakennusvalvonnassa. Saimme Arja Siitoselta arvokkaita ohjeita mm. palo-osastointi- ja hätäpoistumistiemääräyksien osalta

- 3.10. uusi tonttijako astuu voimaan ja lainhuutokin vahvistettu, lohkomistoimitus 24.10.

- 11.10. pystytettiin infokyltti

- kolmesta talosta kaksi vapaana, yhteen on alustava varaus

TIEDUSTELUT : Anne Eino, Hans Hortans, 0500 654542, anne.eino@kae.inet.fi 

RAKENNUSPROJEKTIN KULKU:

- 11.12. jätimme rakennuslupahakemukset sisään. Saimme alustavaksi päätöspäivämääräksi 8.2.2007

- rakennuslupa myönnettiin alustavan aikataulun mukaisesti, kun kuviin oltiin tehty palo-osastointeja koskevia muutoksia - kiitos Espoon rakennusvalvonta ja Arja Siitonen!

- aloituskokous lainvoimaisuuden astuttua voimaan 27.2. Kokouksessa keskusteltiin mm. palo-osastointien käytännön toteuttamisista sekä löysän pintamaan vuoksi erityisesti huomioitavista seikoista kuten viemäröinnin painumattomuuden varmistamisesta, kiitos rakennustarkastaja Martti Jauhiaiselle selkeistä ohjeista ja pelisäännöistä!

- kaupungin miehet merkitsivät heti 27.2. talojemme nurkkapisteet maastoon, joten tilan käyttö alkaa hahmottua rakennuspaikalla, aamulla myös saatiin johtojen näytöt: on tarkeää varmistua kaivuualueella mahdollisesti alitettavista tai ylitetettäviksi tulevista vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,maakaasu- ja sähkö-, yms. putkista ja johdoista, kiitos kaikille ripeästä toiminnasta!

- tontilla pidettiin myös palaveri maaurakoitsijan (Tesma Oy) ja nosturiliikkeen (Havator Oy) kanssa koskien tulevia talojen asennuksia: 100 tonnin nosturille löysällä maalla pitää tehdä kantava peti - siinäkin haastetta kerrakseen maanrakennukseen viemärien peltiarinoiden lisäksi! Lisäksi huomattiin, että pitää pyytää siirrettäväksi yhden talon paikan yllä oleva sähköjohto, Fortumin kanssa katsotaan sitä torstaina. Relecomin pojat kävivätkin jo nostamassa puhelinkaapelin, niin saadaan kaivurillekin työskentelytilaa heti alkuunsa. Kiitos!

- tontin raivaus aloitettiin 28.2.

- poistimme kunnan piakkoin haltuunottamalta maalta ko kiinteistön nykyisen omistajan ja kunnan luvalla myös puut, jotka tulevat olemaan tulevalla kaupungin katualueella

- maaurakoitsijamme Kimmo Aakko, Tesma Oy, 0400-414174, on pienrakennusten perustustöihin erikoistunut pohjanmaalainen perheyritys, joka tarjoaa talopaketin pystytystä edeltavät työt ja tarvikeet "avaimet käteen" kokonaisuutena, myös mahdolliset kellariratkaisut!

- tässä projektissa Tesma Oy:n hoidettavaksi on sovittu kaikki maansiirto-,kaivuu- ja siihen liittyvät asennustyöt, talon perustamistavaksi olemme valinneet Ruukin RR kokonaisperustuksen, kts. www.ruukki.com, ja sen työn suorittajaksi olemme valinneet luotettavan varsinaissuomalaisen Kankareen Paalutuksen, Marko Kankare, 050-5273614, perustussuunnitelmat kuuluvat Ruukin kokonaispakettiin ja ne tekee KPM Engerneerig, Jenni Mäkinen.

- tässä kohteessa maanrakennus toteutetaan tilapäistien osalta vain ylöspäin, mitään pintamaita ei tulla poistamaan, vaan nykyisen turpeen päälle karsitiin oksatkin kaadetuista puista ja tämän päälle levitetään erikoiskangas, jonka päälle tulee eri maa-aineskerrokset, näin tehdään tontille n. 6m leveä patja joka tasaisesti jakaa työnmaan raskaan kuljetus- ja asennuskaluston painon, viemärin asentaminen tehdään peltiarinalle (riittävällä kaadolla) talon asennusten jälkeen - näin pyritään varmistamaan viemäröinnin painumattomuus pidemmälläkin tähtäimellä, suunnitelusta vastaa TRX-Balanssi Oy, Jari Majaneva, 050-5967832, viemäröinnin painumattomuuden varmistaminen on tämän kohteen erityisongelma, lisäksi otamme huomioon että ympärille tuleva kunnan koko katualue stabiloidaan ja uudet viemäritkin pilaroidaan, joten peltiarinalla ja riittävällä kaadolla odotamme sen toimivan pidemmälläkin tähtäimellä

- maanantaina 5.3. töitä jatketaan erikoislujan suodatinkankaan (Kaito Oy) asentamisella kun ensin on viety kaatetut puut pois tieltä ja kankaan päälle pannaan mursketta

 

- kun tilapaistie saadaan kuntoon kaivetaan talonpohjat auki (pintahumuksen poisto) ja levitetään suodatinkangas kaksin kerroin, päälle murskeet ja lopuksi sepeli

14.3. kaupunki on toimittanut meille oman kadun nimïkyltin TILLINMAANPUISTO

- 26.3. päärakennesuunittelijamme Markku Yrjönen (040-5808188) leimautti perustuskuvat ja paalutus aloitettiin tiistaina 27.3. paalujen paikan merkkauksella, Kankareen Paalutus, Leo Parta

ja iltapäivällä olikin Marko Kankare (050-5273614) saanut 2 talon paalut lyötyä

tässä kohteessa saven heikon leikkauslujuuden vuoksi talon kulmiin on suunniteltu vinopaalut

- tänään myös logistiikkapomomme tehtalta Leif Mantere ja kuljetusliikkeen edustaja Kari Ala-Korpela kävivät tontillamme kanssamme suunnittelemassa talojen asennnusta

paalut katkaistaan lattiakorko 14.90 mukaan Marko Kankare 28.3.

Tämän kohteen suurin erikoisominaisuus on löysä 2-3m savikerros pinnassa. Aluksi suunnittelimme viemärin tuennan peltiarinalla, mutta lopulta kuitenkin päädyimme paaluttamaan viemärilinjan. Paaluja linjalle laitettiin 6 metrin välein ja niiden paalle tulee valettu laatta viemärin kannatukseksi. Viemäripaalut saatiin valmiiksi ja koko paalutusurakka valmiiksi 29.3.

Kankareen pojat pakkaavat ylimääräiset putket mukaansa. Paaluja meni keskimäärin 10 metrin syvyyteen 107 kpl. Palkistot tulevat tontille maanantaina ja ne asennetaan pääsiäisen jälkeen. Sitä ennen asennamme salaojat, sadevesiputket, viemärin ja vesijohdon sekä suojaputket sähkölle ja talokaapelille ja maadoituskuparin.

Tälla 13 metrin lavetilla kuljetetaan sekä teräspaaluja että palkistoa. Tiukoissa kurveissa on tiukat paikat!

Teräspalkit odottavat asennusta pääsiäisen jälkeen, asennusta voi tulla seuraamaan tontille.

Talojen salaojat ja suoaputket vettä, viemäriä, sähköä ja talokaapelia varten ovat valmiina

palkistot asennetaan tällä viikolla (vko 15) 

veimärikaivantoa tehdään tänään, huomenna paalujen nokkaan tulee valumuotti

viemärilinja on nyt auki ja persutuksen palkit on asetettu paikalleen, palkiston loppuunkiinnitys (hitsaus) tehdään ensi viikolla

17.04. DI Markku Yrjönen (040-5808188 päärakennesuunnitelijamme ) tarkasti paalutuksen sekä leimautti paalutuspöytäkirjat ja tarkemittaukset kunnassa. Paaluissa oli siirtymää joliltakin osin sallitun 80mm, mutta siirtymän suunta oli palkiston suunnassa, joten sillä ei ole merkitystä, kun paalut kuitenkin jää paaluhatun ja palkiston alle.

Kun on kyse pilariperusteisesta rakentamisesta on ensimmäinen katselmus perustuskatselmus kun palkisto on pällä, tanään vielä Kankareen pojat hitsaa palkkeja kiinni. Katselmuksessa mukana rakennuttajan lisäksi vastaavan työnjohtajan virkaa tuuraava pääsuunnitelijamme Jukka Laamanen, rakennustarkastaja Martti Jauhiainen ja maaurakoitsijamme Kimmo Aakko.

tässä kohteessahan viemärilinja päätettiin paaluttaa ja tänään muottiin valettiin sen pohjalalaatta.

samalla valettiin myös takkojen pohjat Ruukin valmiiseen kehikkoon

Yllä olevasta kuvasta voi myös nähdä kuinka viemärihaaroituksen linjoja on jo hahmoteltu sepeliin, haaroitukset päällinjaan vedetään mahdollisuuksien mukaan maassa ja nostetaan suoraan läpivientien kohdilla ylös.

Tontin viemärikaivannossa on nyt paalujen nokkaan valetun pohjalaata päällä vesi- ja viemärijohdot, jotka suojaputkessa on jo tuotu taloille asti, samoin kuin sähkökin. Vain talokaapelin asentaminen suojaputkiin puuttuu, san jälkeen saamme täytettyä kaivannon umpeen.

Kaikki kaivot ovat myös paikallaan. Liittyminen kadun alla espoon Veden verkkoon tapahtuu ensi torstaina ja kaivanto aloitetaan tiistaina. Aloituskokous siita maanantaina.

Kaivuu vesi- ja viemärirunkoon on todella hankalaa, kun kaivanto pitää myös saada pysymään auki liittämistyön ajan.

Sillat laitettiin jo tänään paikalleen, huomenna tie on osan päivää auki.

löytyihän se vesiputki lopulta

puhelin/ sähkötolppa poistetaan ennen kaivantoon menemistä

monta miestä tarvitaan homman hoitooon

sulut vesiliittymille asennetaan ripeästi

ja liitokset kohta perään

vesiliittymät peitetään

viemäriin liittymistä varten kaivetaan katu kokonaan auki (viemäri siis toisessa laidassa) ja kaukolämpöputket pitää alittaa

kunnan miehet avaa liitoskohdan viemäriverkkoon

viemäritkin sitten peitetään ja tie täytetän ja naapuritkin taas voivat käyttää tietä, kiitos teille ymmärtäväisyydestä!

viemäri on nyt liitetty

suodatinkangas asennetaan ja kaivanto taytetään

asennamme viemärin haaroitukset valmiiksi talon alle maahan ennen talon tuloa, nostetaan eristettynä suoraan ylös - tämä on paljon helpompaa tehdä "vapaassa tilassa", kun ei ole talo päällä!

4.5. talot alkoivat jo näyttää taloilta hallissa tehtaalla

Sune Carlströmin kanssa pohditaan, miten vaatekaappi mahtuu rapun alle WC seinälle

tämä talonpuolikas keskiseinältä katsottuna

keittiössa tutkimme keittiösaarekkeen sijoitusta

alakertaan tulee kokonaan sähkölattialämmitys, tässä näkyy eteinen, kosteat tilat ja pikkuWC

yläkertaan tulee kostean tilan valu ja sähkölattialämmitys, vesi ja viemäriputket jo mukana

väliseinät odottaa

ensi viikolla asennamme sokkelilevyt ja styroksit ennen talojen saapumista - työskentely helpompaa, kun talo ei ole "tiellä"

koolaukset sokkeliverhoukselle kiinnitetään teräspalkkiin erikoisruuvein

8 mm rouhepinnoitettu kivimineriittilevy "Sokkeli Sakke" (LTM company) asennetaan ulkopintaan

ja sisäpuolella tavallista lattiastyroxia

kahden talon tiilet tuotiin tänään ti 15.5. tontille

tälläinen määrä, 18 lavaa tarvitaan kahteen taloon ja autokatoksiin (noin 4000kpl)

tehtaalla 15.5. talo 1 valmistautumassa lähtöön kohti Espoota

ensimäinen talotoimitusviikko on vko 21:ma 21.5 ja talo 2 vko 22:ma 28.5, tervetuloa katsomaan asennusta

Maanantaina jännättiin, miten kaikista mutkista selvitään - ja hyvinhan se lopulta mahtui

'

Pahin pelko kohdistui maan kantavuuteen: ilman teräslevyja ja siltoja emme voineet aloittaa

volyymit nostetaan perustukselle

ja liitetään yhteen

päätykolmiot ja sivuseinät asennetaan, korotus on 1200mm

kattolyhty asennetaan paikalleen

iltaan mennessä on tiilikate päällä, alla tiiliä vielä asennetaan - huomenna asennetaan parveke

Ilmastoinnin ja liesituulettimen läpiviennit tiistaina valmiit, kuvassa näkyy myös toinen teräspilareista, joilla tuetaan kursihirsi. Yläkerran pitkät seinät ja päädyt on lisävalintana tähän taloon tilattu 1200 mm korotettuna sekä eristettynä ja levytettynä. Yläkertaan nostettu myös pystytyksen yhteydessä lisävalintana tilattu materiaalipaketti yläkerrran loppuunsaattamiseksi. Levyvillat tulevat ensi viikolla eri kuljetuksella.

keskiviikkona talo ja autokatoselementit ovat valmiina

tänään aloitimme yläkerran ilmastoinnin asentamisen ja eristämisen, saatava pois alta ennen levyvillojen laittoa

autokatos toimitettiin suurelementtinä, kattotuolit asennettuna, myös tästä jatkettiin tänään niin että maanataina saadaan aluskate alle ja voidaan nostaa tiilet päälle

MMANATAI 28.5 TULEE TOINEN TALOMME : AAMUN KOSTEUDESSA REKKAKOLONIA PARKISSA

ja täältä tullaan

asennus alkaa suunnitelman mukaan ajallaan

ja molemmat volyymit paalla klo 9.00

vielä ruuvataan kiinni: Ove Ehrström

autokatoksen aluskate saatiin tänään päälle

yläkerrassa aloitettiin katon eristäminen levyvillalla

ja villaahan meille tänään tuli vuori: 134 pakettia (kahdelle talolle)

ja tänään kaksi kotia odottaa asukkaitaan

Ensimmäisen talon yläkerran eritäminen on loppusuoralla

Molempiin taloihin on jo kytketty vesi sekä saähkö ja ensimmäisen talon viemärihaaroituksetkin kiinni

yläkerran eristäminen on loppusuoralla

väliseinät on nyt yläkerrassa pystyssä ja huoneet näkee siis "oikeesti"

sähköjen veto alkaa huomenna ja valmistuikin

seuraavaksi eristetään ja levyteään väliseinät ja levytetään sisäkatto ja tehdään kylpyhuoneiden kostean tilan valu

ennen valua laitetaan lastulevyn päälle kipsilevy, sitten raudoitusverkko johon lämpösähköpiuha kiinnitetään, myös korotusrengas laitettava lattiakaivon ympärille, viemäri on tehtaan toimesta nostettu ylös valmiiksi

ja tämän päälle sekoitetaan ja levitetään Kiillon Kestonit pikavalu: nurkat 50mm ja lattiakaivoon 30mm, niin saadaan riittävä kaato

valun päälle tulee sitten vesieristys

ja nyt on seinät ja lattia saaneet kaakelit vesieristeen päälle

Vesivek Uusimaan asemtamat kourut, syöksytorvet ja tikkaat kuuluvat jälkiasennuksena talopaketin hintaan

Kolmas talo pakattiin lähtökuntoon pe 29.6., paketit työnnetään kiskoilla hallista ulos miesvoimalla

ja lastataan kuljetusliike Ala-Korpelan kaluston kyytiin Havatorin nosturilla

ja sitten lähdetään alkumatkalle Kurikkaan, josta su klo 20.00 jälkeen matka jatkuu Espooseen

Kolmas talomme tulee maanantaina 3.7. Tervetuloa seuraamaan asennusta klo 7.00 alkaen

ja tässä nousee jo

kattojen yli

ja jatkuu

päädyssä onkin tammiviihdakkoa

ja siispä "apinamies" apuun

ja näin Tarzan teki talolle tilaa....

Huomenna tiistaina asennetaan pienemmän nosturin avulla autokatoselementit

ja kattotuolit

ja ilmanvaihdon läpiviennitkin saadaa tänään, kiitos Peter!

Ison autokatoksen tiilet saatiin tällä viikolla

ja maalaus on hyvässä vauhdissa

nyt on aika purkaa tilapäiset tieliittymät ja muotoilla tontit lopulliseen kuosiinsa

ja nyt on maasto kohdallaan

ja maalusurakka on jo pitkällä/korkealla

nyt jo lähes valmista

Viimeisimpina viimeistelyinä on isojen terassen kaiteiden asentaminen. Kaikki katselmukset lopputarkastusta lukuunottamatta on suoritettu ja hormikatselmus pidetään, kun tulisijan hormi on asennettu.

Projeti on valmis ja lopputarkastettu 20.9.2007, yksi maalauskerta ja pihamaan tasaustäytöt vielä ensi kevätkesällä

valmiit talot edestä ja takaa

- lupakuvat on nähtävillä suunnittelutoimistomme sivuilla os www.arkvisio.com: tunnus 06249

ja salasana yppdd, sieltä polku arkpiirustukset/PÄÄPIIRUSTUKSET/pdf ja rullaa alas

KIITOS KAIKILLE MUKANAOLLEILLE!