1.Talopaketin valinta

Oman kodin suunnittelussa on huomioitava monta seikkaa, mutta kivijalaksi kannattaa ottaa ainakin seuraavat kolme asiaa:

1.1. PERHEEN NYKYISET JA TULEVAT TARPEET asettavat vaatimuksia esim. huonejakoon ja -määrään sekä materiaali- ja kalustevalintoihin, lisäksi valittavan ratkaisun myöhempi muutosmahdollisuus on usein tärkeä seikka.
1.2. RAKENNUSPAIKKA, siihen liittyvät kaavamääräykset, rakennusalueen rajat, rakennusoikeus ja maaperä sekä ilmansuunnat ja alueen ympäristö vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisen kodin tontille voi rakentaa. Erityisen huolella asiaan on syytä perehtyä pääkaupunkiseudun pienillä ja kalleilla rakennuspaikoilla.
1.3. BUDJETTI: Oman kodin rakentaminen on useimmille perheille elämän suurin sijoitus. Siksi mahdollisimman tarkan kokonaisbudjetin laatiminen on ensiarvoisen tärkeää ja rahoituslaitoksille välttämätöntä. Karkeasti jaoteltuna kustannukset koostuvat seuraavista

  • rakennuspaikan hankinta ja siihen liittyvät toimenpiteet viranomaismaksuineen (mahd. tonttijaon muutokset, lohkomiset, jne)
  • rakennushankkeen lupa-, liittymis-ja tarkastusmaksut
  • talopaketin ulkopuolelle jäävä suunnittelu
  • maanrakennus-, viemäröinti-, salaojitus- ja perustustyöt, huom. myös: puutarha, aidat, autotalli, yms.
  • talopaketti (sis. kuljetus ja asennus)
  • mahdollisen yläkerran muuttokuntoon rakentaminen ja siihen liittyvät suunnitelmat

Valmistalojen joustavuus muutosmahdollisuuksineen on monessa tilanteessa ratkaisevaa, kun edellä mainittuja kriteereitä yhteensovitellaan. Siksi me mielellämme olemme mukana suunnittelemassa kotianne jo heti alusta alkaen!

2.Rakennuttaminen

Vaikka oletkin päätynyt valmistaloratkaisuun, jää siis monia tehtäviä vielä rakennuspaikan hankkimisenkin jälkeen vastattavaksesi. Hankkeella pitää olla ainakin pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja, usen myös valvoja saattaa olla tarpeen. Lisäksi talopaketin ulkopuolelle jääville asioille pitää olla sekä suunnittelijat että tekijät. Pystymme auttamaan oman kodin rakentajaa kaikissa näissä asioissa asiantuntevan ja luotettavan yhteistyöverkostomme kautta. Tarvittaessa voimme auttaa kotisi rakentamisessa muuttovalmiiksi täysin "avaimet käteen" tai voit valita verkostomme palveluita soveltuvin osin. Mikäli tarvitset apua nykyisen asunnon myynnissä, voimme siltäkin osin tarjota ammattilaisten palveluita.

Yhteistyössä

SIMONS-ELEMENT
Arkkitehtuuritoimisto Visio
Ruukki
Tulikivi
Uunisepät
Rakentajapalvelu Aho Oy